Кошик
63 відгуків

Публічна оферта

ДОГОВІР ПУБЛІЧНОЇ ОФЕРТИ

на придбання продукції
інтернет-магазину

«InDom»
 

У відповідності зі статтями 633, 641, 642 Цивільного Кодексу України (далі – ЦКУ) та Правилами продажу товарів на замовлення та поза торговельними або офісними приміщеннями затверджених наказом Міністерства економіки України від 19.04.2007 №103, Адміністрація сайту особі інтернет-магазину «InDom» (далі – ПРОДАВЕЦЬ), публікує в даний публічний договір, що є договором-офертою (далі Договір) на адресу як фізичних, так і юридичних осіб (далі ПОКУПЕЦЬ) і має відповідну юридичну силу при продажі Товарів або послуг, представлених на офіційному інтернет-сайті Продавця https://indom.net.ua/.

Факт здійснення ПОКУПЦЕМ замовлення Товару або послуг, в усній (по телефону або в магазині, офісі) або письмовій (через сайт або електрону пошту), згідно ст. 642 Цивільного кодексу України, є повним та беззаперечним прийняттям умов даного договору та викладеній інформації на сайті, а також є згодою ПОКУПЦЯ, що користується послугами або купує Товар, з правилами, рядками, обмеженнями та іншими умовами співпраці, викладеними в даному Договорі.

1. Загальні положення

«Оферта» - публічна пропозиція ПРОДАВЦЯ, адресована будь-якій фізичній та юридичній особі, з метою укласти цей Договір, на існуючих умовах, зазначених у Договорі.
            «Товар» - перелік найменувань асортименту, подань на офіційному сайті Продавця https://indom.net.ua.
            «Продавець» - компанія, що реалізує Товар/послуги, представлені в інтернет-магазині на сайті https://indom.net.ua альо не обмежується тільки сайтом.
            «Покупець» - фізична, або юридична особа, що вступили у договірні відносини із Продавцем на умовах, зазначених у Договорі.
            «Акцепт» - повне та беззаперечне прийняття ПОКУПЦЕМ умов Договору.
            «Замовлення» - окремі позиції з асортиментного переліку Товару, вказані ПОКУПЦЕМ при розміщенні замовлення на інтернет-сайті Продавця https://indom.net.ua/ або замовлені будь-яким іншим способом.
            «Кур єрська доставка» - безпосередня передача Товару від працівника служби доставки, або від працівника ПРОДАВЦЯ, або від іншої уповноваженої ПРОДАВЦЕМ особини ПОКУПЦЮ в місці, вказаному ПОКУПЦЕМ як адреси доставки, на платній або безкоштовній умовах.
            «Інтернет-магазин» або «Сайт» - веб-сторінка ПРОДАВЦЯ https://indom.net.ua.
           
Здійснення Покупцем акцептування підтверджує те, що Покупець ознайомився зі змістом даного Договору, реєстраційними даними Продавця, порядком прийняття претензій, з характеристиками товару, з ціною товару, умовами оплати вартості товару, умовами доставки товару та оплати вартості такої доставки, гарантійними зобов'язаннями щодо товару, порядком розірвання даного Договору.

 

2. Предмет договору

2.1 Продавець зобов'язується передати у власність Покупцю замовлений та оплачений Покупцем товар, а Покупець зобов'язується оплатити та прийняти замовлений товар від Продавця.

2.2 Сторони за даним Договором підтверджують, що укладання даного Договору здійснюється на підставі вільного волевиявлення кожної зі Сторін та при повному розумінні предмета та умов даного Договору.

2.3 Шляхом укладання даного Договору Покупець підтверджує, що він ознайомлений з інформацією про умови доставки та умови оплати вартості доставки товару, який продається за умовами даного Договору, а також з інформацією про сам товар, а саме стосовно його форми, габаритів, зовнішнього вигляду, дизайну, кольору, розміру, його якість, характеристики матеріалу, з якого товар вироблено та з інформацією стосовно його виробника, усвідомлює такі характеристики товару та їх значення та згодний на придбання такого товару із такими характеристиками.

2.4 За додатковою домовленістю Сторін за даним Договором, а також за окрему плату Продавець може допомогти у здійсненні монтажу, збирання товару. Продавець має право здійснювати установку (монтаж), збирання товару за допомогою третіх осіб, при цьому Продавець не несе відповідальність за якість та результат робіт, які виконуються такими третіми особами.

3. Рядків та умови доставки товару, умови приймання-передачі товару.

3.1 Рядків протягом якого Продавець зобов'язаннями язаний доставити Покупцеві замовлений ним товар, передбачений Специфікацією до даного Договору, становить 60 робочих днів з дати оплати Покупцем вартості товару відповідно до умов даного Договору.

3.2 Сторони дійшли згоди, що Продавець має право не приступати до виконання умов даного Договору у випадку несплати Покупцем належний чином та у повному обсязі вартості товару на умовах, передбачених даним Договором.

3.3 Права власності на товар переходити від Продавця до Покупця з моменту прийняття такого товару Покупцем, що посвідчується підписанням відповідної видаткової накладної. Ризик випадкового псування або втрати товару, що постачається, переходити від Продавця до Покупця разом із виникненням у останнього права власності на такий товар.

3.4 Доставка товару відбувається на розсуд Продавця або його силами або силами третіх осіб, які надають послуги перевезення товару (перевізником). Сторони встановили, що Продавець має право самостійно визначати перевізника товару без погодження із Покупцем.

3.5 Доставка товару відбувається за адресою, вказаною Покупцем у замовленні на товар (надалі за текстом – «місце доставки товару»). Доставка товару не включає заніс товару у приміщення, яке відповідає місцю доставки товару.

3.6 У випадку доставки товару силами перевізника, така доставка товару Покупцю відбувається за рахунок Покупця.

3.7 Замовлення доставки товару у перевізника здійснює Продавець самостійно. Продавець самостійно без погодження із Покупцем визначає перевізника, який здійснює доставку товару Покупцю.

3.7.1 вартістю послуги доставки відповідного товару Покупець може ознайомитися разом з інформацією про такий товар.

3.8 Продавець не несе відповідальності за термін доставки товару компанією перевізником.

3.9 Продавець не несе відповідальність за послуги надані перевізником.

3.10 У випадку безпідставного неприйняття Покупцем товару, доставленого (спрямованого) Продавцем (перевізником) Покупцю або у випадку повернення товару Покупцем Продавцю, за виключенням випадків повернення неякісного/некомплектного/невідповідного асортименту товару, Продавець має право при поверненні грошових коштів, сплачених Покупцем за такий товар відповідно до вимог п. 5.3. даного Договору, утримати суму понесених витрат, які представляють собою вартість доставки такого товару Покупцю.

3.11 Шляхом підписання даного Договору Покупець підтверджує свою згоду з умовами пунктів 3.5., 3.5.1.-3.5.4. даного Договору.

3.12 Про точну дату та час готовності Продавця (перевізника) до прибуття на місце доставки товару Покупцю Продавець (перевізник) повідомляє Покупця за допомогою телефонного зв'язку за номером телефону Покупця, вказаним Покупцем у замовленні на товар. Покупець зобов'язаннями язаний забезпечити власну присутність або присутність третіх осіб, які б могли здійснити приймання-передачу товару, за місцем доставки товару в обумовлену Продавцем (перевізником) дату та годину. Покупець зобов'язаннями зобов'язаний прийняти товар в день прибуття товару за місцем доставки товару.

3.13 У випадку відсутності Покупця за місцем доставки товару у дату та годину, обумовлений Сторонами, Продавець має право залишити такий товар на власне зберігання, при цьому вартість кожного дня зберігання товару, протягом рядок, який починається після спливу рядок передачі товару, встановленого пунктом 3.13.1 даного Договору, становить 200 грн. 00 коп. (двісті грн. 00 коп.) за кожен день.

3.14 У випадку, якщо зберігання неприйнятого покупцем товару здійснюється на складі перевізника, Покупець зобов'язаннями язаний сплатити вартість такого зберігання на користь такого перевізника за весь рядків зберігання такого товару.

3.15 У випадку якщо товар не був прийнятий (вивезений) Покупцем протягом 15 календарних днів після спливу рядок передачі товару, встановленого пунктом 3.1. даного Договору, Продавець має право розпорядитися таким товаром на власний розсуд без повернення Покупцю вартості такого товару.

3.16 Повторна доставка товару Покупцю здійснюється силами та коштом Покупця зі складу Продавця (або перевізника), адреса якого повідомляється Продавцем за запитом Покупця додатково.

3.17 Сторони дійшли згоди, що у випадку відсутності Покупця за місцем доставки товару, передача товару може бути здійснена іншій особі (третій особі), яка знаходиться за місцем доставки товару, та яка має при собі та пред'явлення явила Продавцю документ, який підтверджує укладання даного Договору (договір та/або квитанція про сплату вартості товару, та/або інше) між його Сторонами або оформлення доставки товару.

3.18 При прийманні-передачі товару Покупець (або третя особа) зобов'язана перевірити асортимент, кількість доставленого товару на відповідність замовленню Покупця та накладній на відповідний товар, а також комплектації товару та наявність видимих недоліків товару.

3.19 Шляхом підписання Покупцем (або третьою особою) видаткової накладної / іншого документа, які підтверджує фактичне прийняття товару Покупцем (або третьою особою) від перевізника, Покупець (або третя особа) підтверджує відсутність претензій щодо асортименту, якості та комплектності отриманого товару.

3.20 Приймання-передача товару за асортиментом та кількістю здійснюється відповідно до замовлення здійсненного покупцем, приймання-передача товару за якістю здійснюється відповідно до нормативно-правових актів і нормативних документів, дія яких розповсюджується на товар, який є предметом даного Договору, а також відповідно до умов даного Договору.

3.21 У випадку доставки товару силами Продавця, відповідальність за збереження товару до моменту його передачі Покупцю несе Продавець. У випадку доставки товару перевізником, відповідальність за збереження товару до моменту його передачі Покупцю несе перевізник.

4. Якість товару, гарантійний рядків товару, умови та порядок врегулювання питань щодо невідповідності товару умовам Договору.

4.1 Якість товару повинна відповідати ДСТ, ТУ (нормативно-правових актів і нормативних документів) або вимогам Покупця, котрі прописані у відповідних документах (сертифікати, свідоцтва про якість тощо) та передбачені умовами даного Договору.

4.2 Продавець гарантує доставити та передати Покупцю якісний товар та такий, що відповідає державним стандартам ( у разі їх встановлення для такого виду). Гарантія якості товару поширюється на всі комплектуючі (складові) частини товару.

4.3 Гарантійний рядків товару вказується у видатковій накладній на відповідний товар. Гарантійний рядків починає дію з моменту підписання Покупцем накладних на відповідний товар або і інші рядки, передбачені чинним законодавством України.

4.4 Умови гарантійного рядок та рядок служби товару розповсюджуються на товар, відносно якого покупцем було пред'явлення явлено такі документи без виключення:

- видаткова накладна на товар;

- квитанцію, яка підтверджує сплату Покупцем вартості товару.

4.5 Умови гарантійного рядок товару та рядок служби товару не розповсюджуються на товар, монтаж (установка) та/або збірка, ремонт (усунення недоліків) якого здійснюється Покупцем самостійно або третіми особами за виключенням третіх осіб, залучених Продавцем згідно п. 2.4. даного Договору. Умови гарантійного рядок товару та рядок служби товару не розповсюджуються на товар, умови експлуатації та/або транспортуванням, та/або збереження якого були порушені Покупцем.

4.6 Продавець не несе відповідальність за погіршення функціональності товару, у випадку якщо причиною такого погіршення стали неможливість належної установки (монтажу) товару у зв'язку із нерівностями, дефектами стелі та/або підлоги, та/або стін, які маються в приміщенні установки (монтажу) товару та/або невідповідність приміщення, у якому здійснено установка (монтаж) товару, відповідним стандартам та нормам.

4.7 Претензій щодо кількості та/або асортименту, та/або якості (стосовно видимих недоліків товару), та/або комплектності товару Покупець зобов'язаннями зобов'язаний пред'явити Продавцю в момент приймання-передачі товару від Продавця Покупцю у т. ч. за допомогою телефонного зв'язку, якщо доставка товару здійснювалася перевізником. Шляхом укладання даного Договору Сторони за Договором встановили, що вказаний термін на пред'явлення Покупцем Продавцю претензій щодо кількості та/або асортименту, та/або якості (стосовно видимих недоліків товару), та/або комплектності товару є розумним.

4.8 Після завершення приймання-передачі товару від Продавця Покупцю, Покупець не може пред'явлення являти претензії Продавцю щодо кількості товару та/або асортименту товару, та/або неналежної комплектації товару, та/або недоліків товару, які могли бути виявлені Покупцем під час приймання-передачі товару.

4.9 Претензії щодо прихованих недоліків товару, недоліків, які були допущені виробником товару та не могли бути виявлені Покупцем в момент приймання-передачі товару від Продавця Покупцю, можуть бути пред'явлені Покупцем за адресою Продавця протягом 14 денного рядок, який розповсюджується на товар, який постачається за умовами даного Договору.

4.10 У випадку виявлення Покупцем в момент приймання-передачі товару від Продавця недоліків товару, Покупець зобов'язаннями язаний одразу, до залишення Продавцем (представником Продавця, перевізником) місця доставки товару та до моменту підписання Покупцем супроводжувальних документів на товар, повідомити про це Продавця.

4.11 У разі прийняття Сторонами рішення щодо повернення товару, відносно якого виникли питання по якості, Продавцю, Покупець повинен негайно, до моменту залишення Продавцем або перевізником місця доставки товару, передати Продавцю або перевізнику такий товар з метою вивчення Продавцем характеру, причини появи недоліку товару, аналізу питання можливого усунення недоліку товару та вчинення інших дій, направлених на врегулювання виниклих претензій з боку Покупця. При цьому перевізник (за дорученням

4.12 Сторони дійшли згоди, що у випадку якщо товар, який був доставлений Продавцем Покупцю є не укомплектованим належний чином або до товару не додані належні комплектуючі деталі, Продавець зобов'язаннями язаний здійснити доукомплектацію товару або доставити комплект необхідних деталей протягом 20 (двадцяти) календарних днів з дати отримання відповідної претензії від Покупця.

4.13 Сторони дійшли згоди, що у випадку якщо товар, доставлений Продавцем Покупцю, має недоліки, Продавець зобов'язаннями зобов'язаний усунути такі недоліки товару протягом 30 (тридцяти) календарних днів з дати отримання відповідної претензії від Покупця та отримання неякісного товару, якщо повернення товару Продавцю передбачається характером встановленого недоліку товару.

4.14 Сторони встановили, що рядків та порядок заміни неякісного товару, що регулюються Законом України «Про захист прав споживачів» та здійснюється негайно або у двомісячний рядків у випадку відсутності товару на складі Продавця, якщо є такий товар в наявності.

4.15 Шляхом укладання даного Договору Сторони за даним Договором дійшли згоди та встановили, що рядки усунення недоліків та доукомплектування товару згідно з пунктами 4.11. та 4.12. даного Договору є розумними враховуючи необхідний час на перевезення товару, вивчення характеру недоліків, часу, необхідного для усунення недоліків товару, часу, необхідного для доставки товару Покупцеві після усунення недоліків, часу, необхідного для доставки Покупцю комплекту деталей товару або доукомплектації товару та часу, необхідного для вчинення інших дій, пов'язаних із приведенням товару у відповідність до вимог даного Договору.

4.16 Сторони за даним Договором дійшли згоди, що при виникненні розбіжностей щодо наявності недоліків товару або причин виникнення таких недоліків, Продавець має право здійснити огляд товару за місцем доставки такого товару або запросити здійснити повернення Покупцем товару, відносно якого у Покупця існують претензії щодо його якості.

4.17 Порядок задоволення обґрунтованої претензії Покупця здійснюються за згодою Сторін даного Договору, якщо інше не встановлено умовами даного Договору або обов'язковість певних дій не передбачена чинним законодавством України.

4.18 Сторони встановили, що Покупець не має права на повернення товару, який відповідає вимогам даного Договору, підписаній Сторонами Специфікації, а саме за кількістю, асортиментом, комплектністю та який був доставлений Покупцю відповідно до умов даного Договору.

5. Умови та порядок розрахунків між Сторонами.

5.1 Розрахунки між Сторонами за умовами цього Договору здійснюються у національній валюті України шляхом перерахування Покупцем відповідної грошової суми на розрахунковий рахунок Продавця відповідно до банківських реквізитів, вказаних у рахунку на оплату відповідного товару, наданого Продавцем Покупцю.

5.2 Датою оплати Покупцем вартості товару вважається дата надходження відповідної суми грошових коштів на розрахунковий рахунок Продавця.

5.3 Розрахунок за замовлений Покупцем товар може бути здійснений Покупцем на наступних умовах:

- шляхом здійснення повної стовідсоткової передоплати вартості замовленого товару на протязі 3 (трьох) банківських днів з дати виставлення Продавцем Покупцю відповідного рахунку або надання Продавцем Покупцю іншого документа (повідомлення), яке містить у собі всі реквізити, які необхідні для здійснення оплати вартості товару.

- шляхом здійснення передоплати у розмірі 20 % (двадцяти відсотків) від вартості замовленого товару на протязі 3 (трьох) банківських днів з дати виставлення Продавцем Покупцю відповідного рахунку або надання 5.4 Продавцем Покупцю іншого документа (повідомлення), яке містить у собі всі реквізити, які необхідні для здійснення оплати вартості товару.

5.5 Розрахунок за замовлення на індивідуальний товар, який відноситься до переліку товарів в додатку № 3 до постанови Кабінету Міністрів України від 19 березня 1994 р. № 172 ( Перелік товарів належної якості, що не підлягають обміну (поверненню)). Продавець має право брати передоплату за товар, який буде виконаний під замовлення в сумі 50 % від вартості товару. У разі відмови від такого товару Покупцем та ще не доставлений до Покупця, Продавець передоплату не повертає! Відмовитися від товару під замовлення, можна на протязі доби з моменту отримання передоплати. У разі, якщо товар під замовлення доставлений і оплачений до Покупця в належному стані, відмова за товар та / або повернення коштів Продавець не здійснює.

5.6 Вартість доставки товару, у випадку доставки товару Покупцю за допомогою послуг перевізника, Покупець зобов'язаннями язаний здійснити одночасно із оплатою вартості товару згідно з пунктом 5.3. даного Договору.

6. Права та обов'язки Сторін Договору.

6.1 обов'язки Продавця:

6.1.1. Здійснити доставку товару, а також передати товар Покупцеві дотримуючись умов даного Договору;

6.1.2. Додержуватися умов даного Договору та виконувати обов'язки, які прямо передбачені умовами даного Договору чи випливають з умов даного Договору.

6.2 Права Продавця:

6.2.1 Вимагати від Покупця прийняття товару, який поставлений відповідно до умов даного Договору;

6.2.2 Вимагати від Покупця виконання та дотримання умов даного Договору, які прямо передбачені умовами даного Договору чи випливають з умов даного Договору, належний чином та у встановлені строки.

6.3 обов'язки Покупця:

6.3.1 Здійснити або забезпечити приймання товару у Продавця або перевізника дотримуючись умов даного Договору;

6.3.2 Додержуватися умов даного Договору та виконувати обов'язки, які прямо передбачені умовами даного Договору чи випливають з умов даного Договору.

6.4 Права Покупця:

6.4.1 Вимагати від Продавця доставки та передачі товару відповідно до умов даного Договору;

6.4.2 Вимагати від Продавця виконання та дотримання умов даного Договору, які прямо передбачені умовами даного Договору чи випливають з умов даного Договору, належний чином та у встановлені строки.

7. Відповідальність Сторін Договору та порядок розгляду та врегулювання спорів.

7.1 У випадку невиконання або неналежного виконання будь-якою зі Сторін обов'язкових умов даного Договору, така Сторона несе відповідальність відповідно до чинного законодавства України.

7.2 Сторони за даним Договором дійшли згоди, що будь-які спори, що можуть виникнути між Сторонами під час дії даного Договору, можуть вирішуватися шляхом пред'явлення однією Стороною за даним Договором іншій Стороні за даним Договором відповідної претензії викладеної у письмовому вигляді або у будь-який інший спосіб, передбачений умовами даного Договору.

7.3 Розгляд претензій здійснюється протягом 15 (п'ятдесят п'ятнадцять) календарних днів з дати отримання такої претензії Стороною, на адресу якої така претензія була спрямована, якщо інше не встановлено умовами даного Договору.

7.4 У випадку недосягнення Сторонами згоди щодо виниклого спору, такі спори та розбіжності вирішуються відповідно до чинного законодавства України.

8. Строк дії Договору.

8.1 Даний Договір набірає чінності з моменту його акцептування покупцем.

9. Зміна умов Договору та його розірвання.

9.1 Умови даного Договору можуть бути змінені або доповнені Сторонами лише при досягненні взаємної згоди Сторін.

9.2 Сторони дійшли згоди, що у випадку розірвання даного Договору за ініціативою Покупця або відмови Покупця від передачі Продавцем товару, зазначеного у видатковій накладній, після оплати вартості товару та здійснення замовлення такого товару Продавцем у виробника, Продавець має право не повертати Покупцеві сплачені ним грошові кошти або має право повернути такі грошові кошти частково у розмірі не більш 0,1 % від загальної вартості товару, який був замовлений Покупцем. Продавець має право повернути грошові кошти Покупцю у будь-якому іншому розмірі, якщо на ті є взаємна згода Сторін за даним Договором.

9.3 У випадку відмови Покупцем від передачі Продавцем частини товару, замовленого Покупцем, після оплати вартості товару та здійснення замовлення такого товару Продавцем у виробника, Продавець має право не повертати Покупцеві сплачені ним грошові кошти за такий товар або має право повернути такі грошові кошти частково у розмірі не більш 0,1 % від загальної вартості товару, який був замовлений Покупцем.


10. Конфіденційність і захист персональних даних

10.1. Надаючи свої персональні дані на Сайті при оформленні Замовлення, Покупець дає свою добровільну згоду на обробку та використання (в тому числі і передачу) своїх персональних даних без обмеження терміну дії такої згоди відповідно до Закону України «Про захист персональних даних» від 01.06 .2010 року

10.2 Інтернет-магазин використовує отримані персональні дані для надання послуг, визначених цим договором, для просування послуг, що надаються Інтернет-магазином, в тому числі і за допомогою автоматизованої обробки персональних даних.

10.3 Інтернет-магазин зобов'язується не розголошувати отриману від Покупця інформацію. Не вважається порушенням надання Інтернет-магазином інформації агентам і третім особам, що діють на підставі договору з Інтернет-магазином, в тому числі і для виконання зобов'язань перед Покупцем, а також у випадках, коли розкриття такої інформації встановлено вимогами законодавства.

11. Інші умови Договору.

11.1 Договір є обов'язковим для виконання Сторонами по даному Договору.

11.2 Сторони встановили, що визнання даного Договору недійсним у будь-якій його окремій частині не є підставою для визнання недійсним даного Договору в його повному обсязі.

11.3 Шляхом укладання даного Договору Покупець надає Продавцю згоду на обробку та зберігання своїх персональних даних з метою реалізації відносин, які виникають між Сторонами на підставі даного Договору, з метою забезпечення реалізації адміністративно-правових відносин, податкових відносин, відносин у сфері бухгалтерського обліку, відносин у сфері реклами, збору персональних даних з комерційною метою, відносин у сфері статистики у відповідності з діючим законодавством України.

11.4 Шляхом укладання даного Договору Покупець підтверджує, що попереджений (ознайомлений) зі своїми правами, передбаченими ст. 8 Закону України «Про захист персональних даних» від 1 червня 2010 року № 2297-VI.

11.5 Інтернет-магазин має право вносити зміни в текст цього договору на власний розсуд у будь-який момент і без попереднього повідомлення Покупців. Актуальна (діюча) редакція договором завжди доступна на Сайті.

11.6 По всім питанням, які не передбачені умовами даного Договору, Сторони керуються чинним законодавством України.

Наскільки вам зручно на сайті?

Розповісти Feedback form banner